Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306

"Demo akademija" - obrazovanje za demokraciju

"Demo akademija", jednogodišnji neformalni program obrazovanja, podržava razvoj znanja, jačanje vještina i oblikovanje stavova i ponašanja koji su osnova društvenog i političkog angažmana građana te su važni za realizaciju ljudskih i građanskih prava i odgovornosti. Živjeti u skladu s vrijednostima demokracije i zagovarati ideju na kojoj demokracija počiva zahtijeva niz kompetencija i stavova, od uvažavanja i poštovanja prava drugih do razumijevanja uloge svakog pojedinca u izgradnji solidarnog i uključivog društva u kojem svi imaju jednako pravo i mogućnosti za sudjelovanje.

Razvoj kompetencija koje ovaj multidisciplinarni program osigurava, zasnovan je na kritičkom promišljanju društvene stvarnosti, traženju kreativnih rješenja problema s kojima se građani suočavaju, poticanju aktivnog i konstruktivnog sudjelovanja građana u društvu, odgovornom donošenju odluka na svim razinama te inkluzivnosti i otvorenosti za dijalog s drugima.

Program je namijenjen predstavnicima udruga, obrazovnih ustanova i građanima aktivnim u svojim zajednicama koji su motivirani raditi na jačanju demokracije, civilnog društva, ljudskih prava, na jačanju solidarnosti među ljudima i smanjivanju diskriminacije odnosno svima koji su otvoreni za različitosti, spremni su na istraživanje i pomicanje osobnih granica, koji promišljaju o društvu u kojem žive te žele aktivno doprinositi društvenom razvoju.

Polaznicima Demo akademije kroz osam kolegija ovaj program osigurava znanje važno za razumijevanje koncepta demokracije, aktivnog građanstva i građanskih prava, socijalne kohezije, društvenog kapitala, pravde i mira, solidarnosti i društvene uključenost gledajući to iz perspektive hrvatskog društva, ali i šire, iz perspektive Europske unije. Drugi dio Akademije je društveno korisno učenje koje polaznicima omogućuje povezivanje teorijskih znanja (usvojenih na kolegijima) s praksom. Kroz istraživanje i analizu specifičnog problema u zajednici, traženje mogućih rješenja i intervencija usmjerenih boljoj kvaliteti života određene skupine ili zajednice, ovaj dio programa organiziran je kao individualni ili rad u manjim grupama uz mentorsku podršku kojeg polaznici predstavljaju kroz završni rad. Završni radovi polaznika često su temelj za pokretanje novih inicijativa i akcija u zajednici.

Kolegiji:

  • Demokracija
  • Civilno društvo
  • Ljudska prava
  • Socijalna kohezija
  • Aktivni i odgovorni građani
  • Kultura mira
  • Održivi razvoj
  • Europska unija

Voditelji kolegija i brojni gosti predavači su među vodećim stručnjacima i praktičarima u području razvoja demokracije i civilnog društva.
Voditelji kolegija

Program je pokrenut 2016. godine uz podršku brojnih stručnjaka te uz entuzijazam pojedinaca i organizacija koje su prepoznale važnost jednog ovakvog programa za građane na području Slavonije i Baranje. Od tada su dvije generacije polaznika završile Demo akademiju.

Dobiti mogućnost raditi s ovakvim predavačima, s ovakvim timom ljudi koji se bave doista time što je bitno - razvojem društva kakvo želimo - je nešto neprocijenjivo.

Viktor Škoflek

Na Demo akademiji sam dobila mogućnost postati inicijator i nositelj dobrih promjena u svojoj zajednici.

Mirna Grbec

Film o prvoj generaciji polaznika "Demo akademije"

Članstvo u mrežama:

Upravljanje kvalitetom:

Financijski podržavaju:

ured-za-udruge
DKolektiv je korisnik organizacijske podrške u razdoblju 1.9.2022. - 30.4.2024.