Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306

MISIJA

Biti inspiracija i podrška demokratskoj kulturi, razvoju civilnog društva i volonterstva, stvaranju prilika za jednake mogućnosti i aktivno sudjelovanje građana.

VIZIJA

Humano, otvoreno, solidarno, održivo i uključivo društvo.
DKolektiv – organizacija za društveni razvoj razvila se na postignućima 15-godišnjeg djelovanja Volonterskog centra Osijek u području razvoja volonterstva, civilnog društva i demokratske kulture. DKolektiv počiva na načelima solidarnosti humanosti, uvažavanja različitosti, nenasilja, tolerancije, razumijevanja, odgovornosti i suradnje. Organizacija smo koja je društveno osjetljiva, koja njeguje dijalog i suradnju, štiti ljudsko dostojanstvo i ljudska prava, doprinosi solidarnosti i društvenoj koheziji, aktivno sluša i argumentirano zagovara održivi razvoj, humano, otvoreno i demokratsko društvo.

Svojim djelovanjem želimo doprinijeti ostvarenju sljedećih strateških ciljeva:

  1. Obrazovanje i osnaživanje građana za aktivno sudjelovanje u društvu
  2. Promocija vrijednosti volonterstva kroz unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete volontiranja
  3. Izgradnja jakog i održivog civilnog društva kroz jačanje kapaciteta, unaprjeđenje kvalitete i utjecaja organizacija civilnog društva
  4. Afirmacija uključivog društva kroz promociju otvorenih i inkluzivnih zajednica, osnaživanje skupina u nepovoljnom položaju i uspostavljanja mreža solidarnosti i podrške.
Posebnu pažnju posvećujemo kreiranju ciljanih i održivih intervencija kroz projekte i programe koji se provode u suradnji s drugim organizacijama i djeluju sinergijski. Nastojimo biti inovativni u svom djelovanju, promovirati pozitivne promjene, kreirati prilike za učenje i razvoj, njegovati dijalog te stvarati veze među ljudima, organizacijama i zajednicama.

Članstvo u mrežama:

Financijski podržavaju: