Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Europski standardi kvalitete u području volontiranja mladih

Europski standardi kvalitete u području volontiranja mladih

16. lipanj 2021.

Cilj projekta je definiranje i širenje po Europi prvih europskih standarda kvalitete u području volontiranju mladih.

MI (migracijski izazovi) - jučer, danas, sutra

MI (migracijski izazovi) - jučer, danas, sutra

30. listopad 2020.

Projekt „MI (migracijski izazovi) – jučer, danas, sutra“ nastao je kao rezultat potrebe za promjenama na području nedovoljnog kapaciteta organizacija civilnog društva i iseljavanja mlađe populacije iz RH prema zemljama EU-a.

Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije

01. listopad 2022.

IPC je 1.10.2022.g. započeo provoditi projekt „Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije“ u trajanju od 15 mjeseci. Kontakt osoba je voditeljica projekta iz IPC-a, Nataša Kovačević, a partner u provedbi projektnih aktivnosti je DKolektiv iz Osijeka. Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a).

Snaga sudjelovanja - generacija V

13. listopad 2022.

Projekt predstavlja nadogradnju dosadašnjih postignuća DKolektiva ostvarenih u radu s odgojno-obrazovnim ustanovama u području razvoja volonterstva, ali isto tako i nastavak pružanja podrške i osnaživanja kapaciteta škola iz ruralnih sredina za veći volonterski angažman djece i mladih.

Mobilni atelje

01. siječanj 2023.

Mobilni atelje je poticanje i osnaživanje mladih iz ruralnih zajednica za aktivno sudjelovanje u društvu i rješavanje problema i potreba svojih lokalnih zajednica, a radi poboljšanja kvalitete života mladih i povećanja ponude kvalitetnih sadržaja za mlade na mjestima gdje takvi sadržaji nedostaju. 

Društveni atelje

20. travanj 2023.

Društveni atelje je inkluzivni društveni centar koji nudi prostor dijaloga, povezivanja i podrške aktivnom sudjelovanju i društvenoj integraciji svih građana, pojedinih zajednica i grupa.

Radius V

Radius V

31. listopad 2020.

Projekt „Radius V“ je usmjeren na kreiranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva kroz uspostavljanje jedinstvene metodologije za sustavno i kontinuirano istraživanje stanja i trendova te mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj u RH . Jačanje kapaciteta, udruživanje stručnosti OCD-a i akademske zajednice te poticanje strukturiranog dijaloga između OCD-a, državne uprave, lokalne i regionalne samouprave i visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova doprinijet će daljem razvoju učinkovitih javnih politika za razvoj volonterstva na nacionalnoj i lokalnoj razini.

EU3Digital

01. studeni 2020.

„Razvoj strateškog europskog okvira za jačanje digitalnih kompetencija organizacija koje djeluju u području obrazovanja odraslih“

Inspiration Elevator

10. veljača 2020.

Inspiration elevator je Erasmus+ projekt kojeg provode partnerske organizacije iz Norveške, Austrije, Bugarske i Hrvatske. Polazna točka naših zajedničkih napora je pružanje potpore mladim radnicima u uvođenju, organiziranju i provedbi “design thinking” metode u njihovim svakodnevnim intervencijama s mladima u riziku, što će mladima povećati izglede za zapošljavanje. U mnogim slučajevima intervencije potpore zapošljavanju usmjerene na mlade u riziku imaju privremeni učinak (Piqué, M. Angels, 2015) i vode samo kratkoročnom zapošljavanju.

KolOsijek

17. veljača 2021.

Projekt „KolOsijek“ odgovara na probleme ranjivih skupina – umirovljenika, a i sve više mladih osoba.

"Najbolji ja" - sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti

01. siječanj 2020.

U okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih na prevenciju ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS), Ministarstvo zdravstva je Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobrilo financijska sredstva za provođenje projekta "Najbolji ja – sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti". Volonterski centar Osijek partner je na projektu.

Društveni atelje – mjesto susreta različitosti i osnaživanja za doprinos uključivoj zajednici

30. travanj 2022.

Cilj projekta je unaprjeđenje socijalnih usluga i razvoj novih sadržaja u lokalnoj zajednici koji doprinose prevladavanju društvene otuđenosti i poticanju društvene integracije građana, posebice osoba u riziku od socijalnog isključenja (nezaposlenih žena, starijih građana, djece iz obitelji slabijeg materijalnog i socijalnog statusa, mladih, osoba s invaliditetom, itd.).