Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Mjerenje i prenošenje učinaka i utjecaja civilnoga društva je važna tema organizacijama civilnoga društva i akademskoj zajednici. Ipak, mjerenje utjecaja volontiranja na socijalnu inkluziju kao važnog čimbenika dobrobiti pojedinca još nije istraženo niti potvrđeno.

01. veljača 2018.

Većina postojećih alata za mjerenje su usmjereni na općeniti utjecaj volontiranja na volontere, organizacije i zajednice te pri procjeni učinka koriste tradicionalne pristupe zasnovane na financijskim beneficijama volonterskih aktivnosti, posebice financijskim beneficijama za organizacije. Manjak podataka o utjecaju volontiranja na pojedince i organizacije ograničava potencijal volontiranja da služi osnaživanju i inkluziji.

Cilj Making it matter projekta je stvaranje metoda i indikatora za mjerenje utjecaja koji će pomoći organizatorima volontiranja da razumiju ključne prednosti i oblikuju inkluzivnije volonterske programe. Također će pomoći institucijama i donositeljima odluka da oblikuju politike i programe pomoći putem usporedivih usustavljenih podataka o okolnostima u kojima je volontiranje korisno za osobni razvoj, osnaživanje i inkluziju mladih osoba.

Partneri projekta nadaju se ovo postići putem nekoliko međusobno povezanih ciljeva:


a) Proučiti postojeće stanje u pojedinim zemljama te na razini EU, u korištenju prednosti volontiranja za inkluziju mladih u nepovoljnom položaju;
b) Stvoriti inovativne metode i alate za mjerenje utjecaja volontiranja na socijalnu inkluziju;
c) Razviti transnacionalni kurikulum za izgradnju kapaciteta organizatora volontiranja koji rade s mladima u nepovoljnom položaju;
d) Promicati i povećati prepoznatljivosti volontiranja kao jedne od ključnih sredstava socijalne inkluzije i integracije mladih u nepovoljnom položaju.

Očekivani rezultati su:

1) izvješće istraživanja kao izvor informacija za organizatore volontiranja i donositelje odluka koje će pružiti detaljnu sliku volontiranja mladih u nepovoljnom položaju i socijalne inkluzije u pojedinim zemljama te na razini EU;
2) Metodologija mjerenja utjecaja volontiranja na socijalnu inkluziju, prezentirana u Priručniku i iskušana u volonterskom radu s organizacijama i mladim volonterima, podržat će organizacije kako bi demonstrirale prednosti volontiranja;
3) Kurikulum će kao transnacionalni obrazovni alat podupirati trajnu izgradnju kapaciteta organizatora volontiranja i volontera;
4) Policy Paper će osigurati set preporuka za unapređenje zakonodavstva i strateškog okvira inkluzivnog volontiranja te će utjecati na razvoj više prilika za mlade u nepovoljnom položaju;
5) O intelektualnim rezultatima će se raspravljati te će se predstaviti na tri međunarodna događaja koja uključuju donositelje odluka, istraživače, osobe s praktičnim iskustvom te organizatore volontiranja.

Značaj ovoga projekta je kroz volontiranje doprinijeti socijalnim i organizacijskim kapacitetima za razvoj visoko kvalitetnih, inovativnih i zajednici orijentiranih usluga koje podupiru osnaživanje i inkluziju mladih osoba s rizikom od socijalne isključenosti.

Projekt je financiran sredstvima Erasmus+ Programa: Strategic Partnership for Youth. Trajanje projekta je 30 mjeseci, od 1. veljače 2017. do 31. srpnja 2020. Nositelj projekta je Volonterski centar Osijek, a projekt se provodi u partnerstvu sa sljedećim organizacijama: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) iz Njemačke, European volunteer centre / Centre Europeen du Volontariat (CEV) iz Belgije, Slovenska filantropija-združenje za promocijo prostovoljstva iz Slovenije, Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark (FriSe) iz Danske te Volunteer Ireland / Volunteering Ireland trading as Volunteer Ireland iz Irske.